Το αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής είναι τα φρούτα. Η εταιρία Deliopoulos έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της προμηθεύοντας τους από τα πιο κοινά μέχρι τα πιο εξωτικά φρούτα ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες . Αν ήμασταν κάποιο φρούτο σίγουρα αυτό θα ήταν το passion fruit.
BANANAS PLANTAIN
BERRIES
blueberries / blackberries / rasberries
CARAMBOLA
starfruit
CUM CUAT
GRENADILLO
GUAVA
KIWANO
LONGUN
LYCHEE
MANGISTAN
MANGOSTEEN
PAPAYA
common / young
PASSION FRUIT
PHYSSALIS
PITAHAYA
red / yellow
POMELO
RABUTAN
SHARON FRUIT
TAMARILLO
WATERMELON
yellow / baby