Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Γ-31-32


Τηλ: 2310 764-772
Φαξ: 2310 703-661

info@deliopoulos.gr

Facebook

Φόρμα επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία *
Τηλέφωνο
Ηλ. Ταχυδρομείο *
Θέμα *
Λεπτομέρειες *
* πρέπει να συμπληρωθεί