14/02/2013
Είσοδος στο δίκτυο Lyoness
Η πελατοκεντρική φιλοσοφία οδήγησε την εταιρία Deliopoulos στο να γίνει μέλος του δικτύου της Lyoness .Έτσι γίναμε μέλος μιας παγκόσμιας οικογένειας. Είμαστε από τις ελάχιστες εταιρίες με τέτοιο μέγεθος και δυνατότητες που συμμετέχουν σε κάτι τόσο καινοτόμο στην Ελλάδα.