25/11/2011
Πλήρης αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων
Η εταιρία Deliopoulos προχώρησε στην πλήρη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων από ιδία κεφάλαια . Όλοι οι χώροι επενδύθηκαν με πάνελ ώστε να παρέχεται αφενός η μόνωση που χρειάζεται στην διατήρηση μια σταθερής θερμοκρασίας και αφετέρου οι εγκαταστάσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης ISO μιας και η εταιρία βρίσκεται σε αυτήν την διαδικασία εδώ και 2 μήνες.