01/10/2010
Συνεργασία με τη Μακεδονική Εταιρία Χάρτου
Η ενεργή αγάπη μας για το περιβάλλον υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Τώρα η εταιρία Deliopoulos προχωράει ακόμα παραπέρα σε συνεργασία με την ΜΕΛ Μακεδονική εταιρία χάρτου. Συλλέγει όλες τις χάρτινες συσκευασίες των προϊόντων της που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες της εντός των καταστημάτων της , παραλαμβάνει όλες τις αποθηκευμένες συσκευασίες προϊόντων της από τους πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία τροφοδοσίας της Deluxe Delivery Service και τις μεταφέρει προς ανακύκλωση συμβάλλοντας με τις δικές της δυνάμεις στην προστασία του περιβάλλοντος.