Τα προνόμια που θα παρέχει αρχικά στα μέλη του το Del-Club είναι:

  • Επιστροφή του 2% της συνολικής καθαρής αξίας των τιμολογίων τοις μετρητοίς και 1% αυτών επί πιστώσει ανά δίμηνο και αφαίρεσή τους από μελλοντικές αγορές.
  • Ενημέρωση στα μέλη του Del-Club μέσω μηνυμάτων (sms) για όλες τις προσφορές που υπάρχουν αποκλειστικά για αυτά.