Στο πελατολόγιο μας συγκαταλέγονται :

  • Ξενοδοχεία
  • Εστιατόρια
  • Ταβέρνες
  • Cafe/Bars
  • Χονδρεμπορικές επιχειρήσεις
  • Αλυσίδες Super Market
  • Καταστήματα Μαναβικής
  • Εταιρίες Catering
  • Εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων